Czwórka NEWS

I w tym roku wydawana jest szkolna gazetka "Czwórka NEWS". Właśnie ukazał się kolejny numer - siódmy, ale pierwszy w tym roku szkolnym. Gazetkę tworzą uczniowie klas starszych w czasie zajęć pozalekcyjnych "Od gazetki do gazety" pod kierunkiem opiekuna SU Wioletty Szymonik.
W tym numerze:
- przedstawione zostały klasy 4
- z wizytą u pana Burmistrza
- wyniki wyborów do SU, kandydaci
- życzenia dla nauczycieli
- fotoreportaż z koncertu "Od nas dla Was". Kolejne wydanie już w listopadzie.