Pan Tadeusz inaczej...

Wczoraj uczniowie klas 7, 8 SP oraz 3 GIM obejrzeli spektakl "Pan Tadeusz - obrazy" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Przedstawienie powstało na motywach epopei narodowej Adama Mickiewicza. Przywołano wątek zwaśnionych rodów Horeszków i Sopliców w sporze o zamek, perypetie miłosne Tadeusza i Zosi, burzliwe losy Jacka Soplicy, ukrywającego się pod mnisim kapturem księdza Robaka. Spektakl był zaledwie namiastką dzieła Mickiewicza, dość swobodnie "skrojony" i zapewne niezrozumiały dla tych, którzy nie znają tekstu utworu. Zachęcamy do przeczytania lektury (kl.VIII), lektury naszych rodziców, dziadków i pradziadków.