14 października


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły 
serdeczne życzenia realizacji planów zawodowych, 
zadowolenia z wykonywanej pracy, 
optymizmu i uśmiechu każdego dnia!