Zajęcia zdalne


Przypominamy, że zajęcia online według nowego planu zaczynamy codziennie od 8️⃣.5️⃣0️⃣. Korzystamy z materiałów umieszczonych na ➡️ iDzienniku oraz platformie ➡️ EPodręczniki wspomagając się komunikatorem ➡️ Messenger, na którym nauczyciel jest dostępny w czasie danej lekcji. 

Prosimy rodziców i uczniów o zalogowanie się na wymienionych stronach (materiały wysłane są na konta uczniów, w młodszych klasach na oba: ucznia i rodzica). W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Natomiast, gdy uczeń ma problemy ze zrozumieniem lub otrzymaniem konkretnych zagadnień, sugerujemy kontakt z nauczycielem przedmiotu przez komunikator na iDziennku.