Nagrody Burmistrza

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przypada jutro, Burmistrz Miasta Lęborka przyznał nagrody dla dyrektorów, nauczycieli i uzdolnionych uczniów. 
W dniu dzisiejszym w imieniu pana burmistrza nagrody wręczył Sekretarz Miasta Lęborka Marian Kurzydło.
 

Wśród nagrodzonych:
- dyrektor szkoły pan Waldemar Walkusz
- pani Stanisława Naczk - edukacja wczesnoszkolna
- pani Halina Namyślak - język angielski
- Paulina Lewińska  - uczennica 7b 
- Jakub Gliszczyński - uczeń 7a.
Gratulujemy! Jesteśmy dumni.
Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku: Nagrody Burmistrza