Jak pracujemy od 27 stycznia?

Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej! 


Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.
Z uwagi na pracę szkoły lekcje będą prowadzone zgodnie z planem szkolnym. Zajęcia zdalne prowadzone będą online po 30 minut a pozostałe 15 minut przeznaczone będzie na pracę własną uczniów. Klasy uzawodowione pracują zgodnie z planem zdalnie natomiast utrzymana zostaje praktyczna nauka zawodu (praktyki u pracodawców).

1.08:00 - 08:45
2.08:50 - 09:35
3.09:45 - 10:30
4.10:35 - 11:20
5.11:40 - 12:25
6.12:45 - 13:30
7.13:35 - 14:20
8.14:25 - 15:10
9.15:15 - 15:45
10.15:50 - 16:25


Uczniowie klas 0- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym zgodnie z planem. Świetlica szkolna oraz środowiskowa pracuje również zgodnie z harmonogramem.