Zagraliśmy dla WOŚP 2022

Zebraliśmy 2180,51zł! Brawo My! Brawo Wy! Dziękujemy z całego WOŚP-owego serduszka.
Do końca świata i jeden dzień dłużej! #WOŚPOd lat za nasz udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odpowiada Samorząd Uczniowski. I tak było i w tym roku. Mimo, że wiele z zaplanowanych akcji się nie odbyło: występ na scenie 30-tego Finału, słodki kącik, czy loteria fantowa dla uczniów przepadły, to dzięki pracy całej społeczności szkolnej udało się zebrać sporę kwotą.

1. Puszka stacjonarna Po raz pierwszy i z pewnością, nie ostatni zbieraliśmy do puszki znajdującej się w szkole. Mimo wielu klas na kwarantannie, a potem nauce zdalnej, udało się kwestować wśród pozostałych klas oraz zorganizować poczęstunek w czasie rady pedagogicznej - uzyskana kwota: 1152,34zł.2. Wolontariusze Od kilku lat osoby chętne muszą samodzielnie zgłosić się i zalogować na odpowiedniej stronie, my w tym nie pośredniczymy, jak wcześniej. Stąd ich liczba jest mniejsza. Ale udało się! Nadia, Nikola, Julka i Tosia zebrały: 1028,17zł!Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.

Więcej zdjęć na stronie SU: WOŚP 2022