Wszystko dla naszych dzieci

TERAPIA SI, LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA NA WESOŁO 
KATEGORIA: PROJEKT - ZADANIE NIEINWESTYCYJNE 
Projekt skierowany do uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z pomocy terapeuty Integracji Sensorycznej, logopedy i psychologa. Zajęcia odbywałyby się w sali logopedycznej oraz Sali Integracji Sensorycznej oraz w salach udostępnionych przez dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Zajęciami objęte zostałyby dzieci zdiagnozowane (posiadające orzeczenie) dla których takie zajęcia są niezbędne.

Zagłosuj, udostępnij, wesprzyj nasz projekt!