Erasmus +

Przed uczniami i pracownikami SP4 w Lęborku duże wyzwanie. 
Nasz projekt programu europejskiego Erasmus + został zaakceptowany. Polega on na współdziałaniu szkół z różnych krajów. Koordynatorem projektu pt.: „Rozwijanie umiejętności XXI wieku z inspiracją z natury” jest Polska. Partnerami są Hiszpania, Grecja, Włochy i Turcja. Czas trwania projektu to 24 miesiące. W sumie weźmie w nim udział 120 uczniów w wieku 12-14 lat i 40 pracowników.


Zaplanowaliśmy działania polegające na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przedmiotów STEAM (z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) inspirowanych naturą, oraz będziemy wprowadzać europejski wymiar do programu nauczania a także mamy nadzieję, że przyczyni się do rozwijania europejskiej współpracy w przyszłości.
Koordynatorem akcji i autorem projektu jest Halina Namyślak - nauczyciel j.angielskiego. Gratulujemy