Szkolna biblioteka już czynna!

 

Od dziś można wypożyczać książki. Jednak zanim wybierzesz się do biblioteki zapoznaj się z regulaminem:

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII 


1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki. 

2. Czytelnia jest dostępna wyłącznie podczas lekcji dla uczniów nieuczęszczających na lekcję religii. 

3. Ze stanowisk komputerowych również można korzystać tylko podczas lekcji – w ICIM jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 uczniów. 

4. Klasy 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę (budynek B). 

5. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 uczniów. 

6. Zarówno w bibliotece jak i stojąc w kolejce przed biblioteką należy zachować bezpieczną odległość – minimum 1,5 m i poruszać się po wyznaczonych szlakach (oznaczenia na podłodze). 

7. Każdy przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce oraz zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę. Uczniowie korzystający z czytelni i ICIM mogą zdjąć maseczkę lub przyłbicę po zajęciu swojego miejsca. 

8. Biblioteka udostępnia swe zbiory bez wolnego dostępu do półek – wszystkie książki podaje bibliotekarz.

9. Czytelnicy dokonują zwrotów książek, wkładając je do wyznaczonego kartonu . Zwracane książki są poddawane 3 - dniowej kwarantannie. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z danymi ucznia: klasa, imię i pierwsza litera nazwiska, np. VIa Adam W. 

10. Pomieszczenia biblioteczne są w miarę możliwości systematycznie wietrzone (co najmniej co godzinę), a powierzchnie wspólne (np. klamka, drzwi, blaty, wyłączniki, klawiatury, myszki) regularnie dezynfekowane. 

11. Zapytania o książki lub sprawy dotyczące wypożyczeń można kierować na adres bibliotekasp4wleborku@gmail.com lub przez e-dziennik bezpośrednio do bibliotekarza.