Załącznik do regulaminu


Załącznik nr 1 do regulaminu :

Klasy mają lekcje zgodnie z obowiązującym planem od 1. 09. 2020.

Zajęcia w klasach będą prowadzone w poszczególnych gabinetach z przemieszczaniem się tylko na informatykę, w-f oraz j.obce ( przy podziale na grupy: gr.2 do s. 8 lub s. 10):

1. 4a- 19

2. 4b- 27

3. 5a- 28

4. 6a- 11

5. 6b- 5

6. 6c- 4

7. 7a- 26

8. 7b- 20

9. 7c- 25

10. 8a- 9

11. 8b- 3

Klasy, które mają lekcje na dolnym korytarzu wchodzą wejściem głównym, natomiast klasy z górnego korytarza wchodzą do szkoły przez szatnię. Na przerwach klasy przebywają w obrębie swoich gabinetów lub w przypadku ładnej pogody, na boisku szkolnym (wychodzą zgodnie z planem wejść).

W budynku B obowiązuje dwuzmianowość zgodnie z przedstawaionym planem, obowiązują dwa wejścia – główne i przy świetlicy.