Harmonogram zebrańZapraszamy na spotkania z wychowawcą, które będą odbywały się wg harmonogramu: 
______________________________________________________

20.09.2018
08.11.2018
13.12.2018 - informacje o proponowanych ocenach
24.01.2019 - podsumowanie I semestru
14.03.2019
09.05.2019 - informacje o proponowanych ocenach końcoworocznych