Harmonogram zebrańZapraszamy na spotkania z wychowawcą, które będą odbywały się wg harmonogramu: 
______________________________________________________

26.09.2019
14.11.2019
19.12.2019 - informacje o proponowanych ocenach
06.02.2020 - podsumowanie I semestru
26.03.2020
21.05.2020 - informacje o proponowanych ocenach końcoworocznych