Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA SPORTOWE 

sala gimnastyczna
prowadzący: WOJCIECH MUSUŁAZAJĘCIA  SPORTOWE

sala gimnastyczna
prowadząca: BEATA FRĄCZEK
ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE

sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
 SZKOŁA GRA

sala 3
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA/ROMAN KLASSA
piątek godz:13.35 - 15.10
KOŁO INFORMATYCZNE

sala 20
prowadząca: HANNA JANKOWSKA


KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English Chat Corner
sala 14
prowadząca: AGNIESZKA GWAZDACZ - BIAŁASZEWSKA
 

Szkolna gazetka CZWÓRKA NEWS 7-8 SP

sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
piątek godz: 13.30 - 15.00ROWEREM ZA MIASTO

sobota (co 2 tygodnie)
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA, ROMAN KLASSA


KOŁO TEATRALNE

sala: biblioteka
prowadząca: EWA LENDZION
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. 
2. 
3. 
4. 
5.