Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA SPORTOWE ZAJĘCIA  SPORTOWE


ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE

SZKOŁAGRA


PLANSZOMANIAKOŁO FOTOGRAFICZNO - KOMPUTEROWEZajęcia plastyczne DO DZIEŁA!
KOŁO HISTORYCZNE

Szkolna gazetka CZWÓRKA NEWS 7-8 SP
poniedziałek
godz. 14.20
sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
ROWEREM ZA MIASTO
sobota (co 2 tygodnie)
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA, ROMAN KLASSA

KOŁO GEOGRAFICZNE
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA